Юридичний вимір пенітенціарного служіння. 35 років Чернігівському юридичному коледжу

7 червня 2013 р. у Чернігівському юридичному коледжі Державної пенітенціарної служби України проходила Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 35-й річниці з дня утворення навчального закладу.

На конференції з доповіддю «Юридичний вимір душпастирського служіння церкви у пенітенціарних закладах та роль релігійної опіки у пенітенціарній практиці в Україні» виступив ієрей Костянтин Пантелей – керівник Відділу Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви з душпастирства у пенітенціарній системі України. В ній він провів аналіз нинішнього стану релігійної опіки в Україні та зробив висновок, що нинішнє правове забезпечення не суперечить впровадженню капеланства, яке є повагою релігійних прав співробітників ДПтС України та проявом людяного ставлення до засуджених. Релігійна опіка розглядається як один з головних аспектів тих свобод та форм надання духовної допомоги, які міцно закріпилися у повсякденному житті в’язнів. Відповідно до міжнародного і національного права, керівництво установ має забезпечити, щоб усі в’язні могли безперешкодно і з гідністю сповідувати свою релігію з розумними обмеженнями, що зумовлюються наявними ресурсами та повсякденною пенітенціарною практикою. У співпраці з Всеукраїнською радою церков України необхідно розробити положення й умови, в яких представники церков і релігійних організацій могли б виконувати свою роботу на ефективній, регулярній та добровільній основі. Читайте повний текст доповіді.

В обговореннях доповідей на конференції було відмічено, що все ж нормативно-правова база не є досконала та не вповні захищає права і свободи громадян. Наприклад, як Св. Сповідь, так і довірлива бесіда зі священиком у пенітенціарній установі має право на збереження конфіденційності. Отже, неприпустимими є прослуховування чи аудіозапис, тим більше використання таких відомостей в суді чи під час слідства. Вітаючи з ювілеєм коледжу, о. Костянтин вручив Станіславу Олеговичу Чебоненку, заступнику начальника коледжу з навчальної роботи, подарунок від Пенітенціарного душпастирства для закладу – освячену ікону Вишгородської Богородиці.

Про коледж.

Чернігівський юридичний коледж є базовим навчальним закладом Державної пенітенціарної служби України, який готує фахівців-юристів для кримінально-виконавчої служби України освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «бакалавр» на денній та заочній формах навчання на право підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і «Правознавство». З 1992 року пройшли курс навчання та отримали дипломи близько 3,5 тис. випускників. Підвищили кваліфікацію більше тисячі співробітників кримінально-виконавчої інспекції та оперативних працівників системи виконання покарань.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 6 циклів: гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; кримінально-правових дисциплін; педагогіки та психології; загальноюридичних дисциплін; спеціальних дисциплін; спеціальної та фізичної підготовки. Вони об’єднують 47 викладачів, 25 з яких мають наукові ступені та вчені звання.

Сьогодні навчальний процес у коледжі повністю приведений до вимог Болонської декларації.